Serie 420

Leuze Electronic
Fotocélulas autorreflexivas de ultrasonidos con supresión de fondo

Ficha Técnica